Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan

Adres
Hof van Batenstein 1
Vestigingsplaats
Nieuwegein
Telefoon
Toon telefoonnummer
Fax
Toon faxnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.zorgspectrum.nl
Omschrijving
Zorgspectrum is een organisatie die mensen ondersteunt met één of meerdere progressieve chronische aandoeningen, met name vanwege het ouder worden, en die daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Die ondersteuning bieden wij in eigen zorglocaties in het Utrechtse Lekstroomgebied en bij mensen thuis. Daarnaast bieden wij eveneens steun aan mantelzorgers, familie en vrienden die de gevolgen van deze aandoening(en) van hun naaste ondervinden.

Als maatschappelijke onderneming werken we van harte samen met alle andere zorg- en welzijn ketenpartners, met overheden, burgers en belangenorganisaties, de onderwijssector en de media.

Bij Zorgspectrum werken momenteel circa 1450 professionals en zo'n 600 vrijwilligers in de vaak complexe en multidisciplinaire praktijk van onze advisering, hulp-, zorg- en dienstverlening aan cliënten in en om Houten, Nieuwegein en Vianen.

Hof van Batenstein en De Plataan
Hof van Batenstein en De Plataan in Vianen zijn twee van onze zorglocaties. Daarnaast leveren wij via Zorg Thuis ook ondersteuning bij mensen thuis. Hof van Batenstein is een nieuw multifunctioneel centrum in Vianen, waarvan het woonzorgcentrum deel uitmaakt. In het gebouw zijn verder nog huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek gevestigd. Mensen kennen en ontmoeten elkaar in het 'Grand Café', waar u voor allerlei activiteiten terecht kunt, maar ook voor een kopje koffie en een lekkere en gezonde maaltijd.

De Plataan in Vianen is voor Zorgspectrum het eerste ‘stand alone’ appartementencomplex. Dat wil zeggen: een woonvorm in een wijk, dus niet in het woonzorgcentrum Hof van Batenstein. Woningbouwcorporatie Lekstedewonen is de verhuurder van appartementencomplex De Plataan. In De Plataan zijn er vier groepswoningen voor kleinschalig beschermd wonen. Dit zijn woningen voor dementerende senioren.

Activiteiten en vrijwilligers
In Hof van Batenstein zijn cliënten welkom om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Er zijn verschillende sociale en (re)creatieve mogelijkheden. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd voor bepaalde doelgroepen. Voor deze activiteiten zijn vrijwilligers sinds jaar en dag niet meer weg te denken binnen onze organisatie. Zij vervullen een bijzondere en gewaardeerde rol en verlenen hun medewerking aan tal van activiteiten. Bijvoorbeeld voor een gezellig bezoekje, thuis in uw appartement, er op uit gaan (winkelen, wandelen, internetten, enzovoorts). Wij zijn trots op het grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze bewoners.

Onze Missie
Zorgspectrum wil een maatschappelijk onderneming zijn die blijvend waarde toevoegt aan de lokale samenlevingen in haar werkgebied, dit door met zorg en dienstverlening bij te dragen aan de kwaliteit van leven van, vooral oudere, inwoners die beperkingen ervaren in hun functioneren als gevolg van ziekte en / of een handicap. Zorgspectrum wil dat haar zorg- en dienstverlening bereikbaar is voor alle maatschappelijke geledingen en wil zo bijdragen aan een gezonde samenleving.

Onze Visie
De toegewijde en betrokken vakmensen van Zorgspectrum hebben oog voor u, met een vakbekwame blik. Oog voor wie u bent. Oog voor wie u lief is. Oog voor uw vraag naar zorg en ondersteuning. Deze belofte inspireert ons en is bepalend voor onze houding en ons gedrag! U mag ons er ook op beoordelen.
In onze samenleving staan de individuele wensen en behoeften van mensen meer en meer centraal. Nagenoeg iedereen wil zo lang mogelijk zijn of haar zelfstandigheid, zeggenschap, eigen regie behouden. En als Zorgspectrum doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en op in te spelen. Individuele zorg is dus 'vraaggestuurde' zorg, waarbij wij open staan voor ieders waarden, normen en gebruiken, voor de eigen leefstijl van iedere cliënt.
Logo van Zorgspectrum, locatie Hof van Batenstein en De Plataan