Stichting Viaans Klokkenluidersgilde "De Grote Klok"

Adres
Buizerdlaan 10
Vestigingsplaats
Vianen
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.klokkenluidersgildevianen.nl
Omschrijving
Het luiden van de prachtige luidklokken in de toren van de Grote Kerk te Vianen, 's zondags voor het begin van de liturgieviering in de Grote Kerk, op christelijke en algemene feest- en gedenkdagen, bij huwelijks- en uitvaartdiensten en voor of tijdens speciaal daartoe aangewezen nationale of plaatselijke gelegenheden, zoals de Paardenmarkt, Oldtimersdag, Open Tuinenroute. Een prachtige traditie die de stichting graag in stand willen houden!
Het ontplooien en bevorderen van activiteiten die samenhangen met het luiden van klokken, in de ruimste zin van het woord.
Het automatisch en handmatig bespelen van het carillon door een bevoegd beiaardier op de bestaande momenten van automatische bespeling en op andere momenten, met name tijdens speciaal daartoe aangewezen gelegenheden.
Logo van Stichting Viaans Klokkenluidersgilde "De Grote Klok"